Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Soát Chi Thường Xuyên Tại Kho Bạc Nhà Nước Cẩm Phả

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Mar 23, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chi thường xuyên có vai trò trong nhiệm vụ chi của NSNN, chi thường xuyên đã giúp cho bộ máy nhà nước duy trì hoạt động bình thường để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội, đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi thường xuyên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phân phối và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính của đất nước tạo điều kiện giải quyết tốt mối quan hệ giữa tích lũy và tiêu dùng. Nếu không kiểm soát chi thường xuyên tốt thì mục chi này sẽ phình to là gánh nặng của ngân sách nhà nước, thu hẹp nguồn lực để chi đầu tư.
  • Luận văn thạc sĩ Kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý Kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Lý
  • Tác giả: Lê Thị Hải Yến
  • Số trang: 119
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 2020
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...uyen-tai-kho-bac-nha-nuoc-cam-pha-198159.html
  https://drive.google.com/uc?id=1_Ll4G6nSSuTbmXOyp3UjN2SnkqbgM6d6
   

Share This Page