Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Soát Chi Thường Xuyên Từ Ngân Sách Nhà Nước Trên Địa Bàn Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jul 9, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-7-9_1-31-16.png
  NSNN là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam NSNN giữ một vị trí quan trọng trong quản lý vĩ mô nền kinh tế. Có thể phân tích, tìm hiểu các nội dung cụ thể vai trò của ngân sách nhà nước như sau: - NSNN có chức năng đảm bảo hoạt động ổn định của cả bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương. Vai trò này được thực hiện thông qua nhiệm vụ của NSNN được quy định cụ thể trong Luật NSNN. Cụ thể là NSNN có chức năng tập trung các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu hợp pháp khác của Nhà nước để cấp dự toán cho các khoản chi từ NSNN để đảm bảo một phần hoặc toàn bộ các khoản chi của Nhà nước nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phan Thế Công
  • Tác giả: Cầm Thị Ngọc Bắc
  • Số trang: 111
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương mại 2019
  Link Download
  https://dlib.tmu.edu.vn/handle/123456789/9158
  https://drive.google.com/file/d/1OUSdQ8iCYJJPRz3u4VlMPtrS73WOXAof
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page