Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Soát Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Hàng Hải - Chi Nhánh Đà Nẵng

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanh.bv, Dec 4, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-12-4_2-59-25.png
  Trong những năm gần đâ , khoa học công nghệ ngày càng phát triển kéo nhu cầu cuộc sống an sinh xã hội của người dân ngày càng cao, dẫn đến các hoạt động tiêu dùng của người ân gia tăng. Đôi lúc thu nhập của người ân không đáp ứng được trọng vẹn các nhu cầu đó, vì vậy phát sinh việc vay mượn để tiêu dùng. Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam phát triển khá mạnh, với sự tham gia tích cực của nhiều Tổ chức tín dụng. Dù còn ở mức khiêm tốn nhưng tổng ư nợ tín dụng tiêu dùng và tỷ trọng tín dụng tiêu dùng so với tổng tín dụng đối với nền kinh tế đều đã tăng đáng kể.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Duy Hiền
  • Số trang: 96
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2017
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/44626
  https://drive.google.com/file/d/1MAb9pzfag5Gfd9woJVSUmh9B4URUYKxd
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page