Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Soát Tài Chính Của Quỹ Dịch Vụ Viễn Thông Công Ích Việt Nam Đối Với Các Dự Án Viễn Thông

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Dec 4, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-12-4_3-2-13.png
  Kiểm Soát Tài Chính Của Quỹ Dịch Vụ Viễn Thông Công Ích Việt Nam Đối Với Các Dự Án Viễn Thông Công Ích
  Phát triên phô cập dịch vụ Viễn thông và Internet là một trong những chính sách lớn của mỗi quốc gia nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện để phát triển kinh tể - xã hội, đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ Viễn thông và Internet của mọi nguời, góp phần nâng cao dân trí, thực hiện xoá đói giảm nghèo. Các quốc gia thực hiện chính sách phổ cập dịch vụ Viễn thông có sự khác nhau về quản lý và tổ chức thực hiện. Nội dung của chính sách thể hiện rõ trách nhiệm hỗ trợ của Nhà nước, nghĩa vụ của các Doanh nghiệp Viên thông và Internet, quyền lợi của người dân. Đối với chính sách phát triển viễn thông công ích (VTCI) của Việt Nam đã có bước thay đổi quan trọng từ tháng 12 năm 2004, Chính phủ quyết định thành lập Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Đây là tiền đề để các Doanh nghiệp Viễn thông bình đẳng trong cạnh tranh và đem lại cơ hội phát triển của thị trường viễn thông.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế và chính sách
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thị Anh Vân
  • Tác giả: Tạ Thị Hà Trang
  • Số trang: 131
  • Kiểu file: PDF-OCR
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2013
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/7473
  https://drive.google.com/file/d/1A1t9AO6ZhMZddGCiBGjaJw_XZ8V07OPM
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page