Luận Án Tiến Sĩ Kiểm Thử Hồi Quy Tự Động Cho Các Ứng Dụng Lustre-SCADE

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Máy Tính' started by quanh.bv, Feb 16, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Luận án đã đề cập đến một vấn đề mang tính mới đã và đang được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm, đó là kiểm thử hồi quy cho các ứng dụng Lustre/SCADE, cụ thể là:
  − Trình bày và phân tích kỹ thuật kiểm chứng mô hình cho các hệ thống phản ứng và những đặc trưng của nó trong việc ứng dụng vào kiểm thử phần mềm.
  − Đề xuất giải pháp sử dụng điều kiện kích hoạt trên mạng lưới toán tử của các chương trình Lustre, kết hợp với kỹ thuật kiểm chứng mô hình để sinh dữ liệu thử cho các chương trình Lustre/SCADE. Từ đó luận văn đã xây dựng được quy trình sinh tập dữ liệu thử cho việc kiểm thử các chương Lustre/SCADE.
  • Luận án tiến sĩ y học,
  • Chuyên ngành Khoa học máy tính
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình 2. GS.TS. Ioannis Parissis
  • Tác giả: Trịnh Công Duy
  • Số trang: 126
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Đại học Đà Nẵng 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.3&view=32711
   
  Last edited: Feb 16, 2019

Share This Page