Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Thử Tích Hợp Với Độ Phức Tạp Tương Đương Kiểm Thử Thành Phần

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 3, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Kiểm Thử Tích Hợp Với Độ Phức Tạp Tương Đương Kiểm Thử Thành Phần
  Với những chương trình có kích thước nhỏ và chức năng đơn giản, ta dễ dàng tiến hành kiểm thử bằng kỹ thuật kiểm thử đơn vị. Kiểm thử đơn vị có thể được lập trình viên thực hiện, có độ phức tạp nhỏ và tốn ít chi phí. Với sự phát triển của ứng dụng công nghệ thông tin, hiện nay, những phần mềm thường lớn và chứa nhiều lớp. Các lớp có thể được thực thi độc lập, sau đó được tích hợp lại thành một hệ thống như mong muốn. Để kiểm thử một chức năng trên hệ thống, người ta thường sử dụng kỹ thuật kiểm thử tích hợp. Việc kiểm thử tích hợp một chức năng trên toàn hệ thống thường có độ phức tạp cao, đòi hỏi kiểm thử trên một không gian kiểm thử lớn.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng
  • Tác giả: Đặng Thị Thu
  • Số trang: 47
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2012
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1002918
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 31, 2017

Share This Page