Luận Án Tiến Sĩ Kiểm Tra Và Đo Lường Dịch Vụ Web

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by quanh.bv, Mar 13, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luận án tiến hành xây dựng công cụ đo lường các thuộc tính chất lượng củadịch vụ Web. Cấu trúc của mỗi dịch vụ Web được công bố công khai thông qua tệp đặc tả WSDL. Do luận án chỉ đảm bảo nguyên tắc đo hộp đen [3] - tức là coi hệ thống là một hộp đen và không có thông tin gì về cấu trúc bên trong của nó;nên luận án chỉ sử dụng thông tin từ tệp WSDL. Thông thường, độ đo phần mềm được xây dựng dựa trên các thành phần cấu tạo nên chúng. Ví dụ, độ đo phần mềm hướng đối tượng dựa trên các khái niệm về lớp, thuộc tính, phương thức và cây kế thừa [16], [30]. Độ đo phần mềm dựa thành phần sử dụng thông tin về giao diện của của thành phần [17] hoặc coi thành phần là tập hợp các lớp [34]. Cho nên, khi sử dụng tệp WSDL như dữ liệu đầu vào của các độ đo thì các thành phần chính trong tệp WSDL như kiểu dữ liệu, kiểu thông điệp và phương thức sẽ được coi là dữ liệu đầu vào chính của tập độ đo sẽ được đề xuất trong luận án.
  • Luận án tiến sĩ tin học
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng, PGS.TS. Nguyễn Thị Tĩnh
  • Tác giả: Phạm Thị Quỳnh
  • Số trang: 193
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2012
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4970
  https://drive.google.com/uc?id=1cJaDMJRMkxsTDIq7KUll4Lc9lbcg03Df
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page