Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Đối Ngoại Ở Thành Phố Hồ Chí Minh Trong Hội Nhập Quốc Tế Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Chính Trị' started by quanh.bv, Jan 15, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-1-15_2-15-20.png
  Nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động kinh tế đối ngoại trong hội nhập quốc tế; Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, đầu tư nước ngoài của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015; Đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh Kinh tế đối ngoại của thành phố Hồ Chí Minh trong những năm sắp tới.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Kinh tế chính trị
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thìn
  • Tác giả: Trần Đình Điền
  • Số trang: 115
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2017
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7670
  https://drive.google.com/uc?id=1oR8xOdU9GP6jttSRUGQacF4iXYLh-1JP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page