Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An Dưới Triều Nguyễn Thời Kỳ 1802-1884

Discussion in 'Chuyên Ngành Lịch Sử Việt Nam' started by quanh.bv, May 6, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thứ nhất, luận án đã tổng hợp một cách có hệ thống và công phu các tài liệu, công trình nghiên cứu chủ yếu có liên quan đến đề tài. Trên cơ sở khảo cứu các công trình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước về kinh tế Việt Nam nói chung, ở một số địa phương trong cả nước nói riêng dưới triều Nguyễn, luận án là công trình khoa học đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu một cách hệ thống về kinh tế huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An dưới triều Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1884.
  Thứ hai, luận án chỉ ra và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kinh tế huyện Nam Đàn bao gồm điều kiện tự nhiên (địa hình, đất đai, khí hậu…), bối cảnh lịch sử và thực trạng kinh tế Nam Đàn trước năm 1802, cùng các chính sách kinh tế, xã hội của triều đình Nguyễn.
  • Luận án tiến sĩ Lịch sử
  • Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Quang Hồng, PGS. TS Trần Đức Cường
  • Tác giả: Trần Quốc Bảo
  • Số trang: 199
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Vinh 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=37227
  https://drive.google.com/uc?id=15pz0urvl_0si4AbQmPKxBQ56tvHff2cj
   

Share This Page