Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Thôn Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Chính Trị' started by quanh.bv, Jan 15, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-1-15_2-19-59.png
  Một là: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn vế kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; Hai là: Phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Thống Nhất những năm qua; Ba là: Đề xuất và luận giải những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Thống Nhất từ nay đến năm 2020.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Kinh tế chính trị
  • Người hướng dẫn: TS. Vũ Văn Yên
  • Tác giả: Trần Văn Danh
  • Số trang: 110
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2017
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7673
  https://drive.google.com/uc?id=1IvlJ7r-IbKegbmDcZh4Dx18PX70WsCVf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page