Luận Văn Thạc Sĩ Kỹ Thuật Sinh Test Case Tự Động Từ Yêu Cầu Phần Mềm

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 1, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Kỹ Thuật Sinh Test Case Tự Động Từ Yêu Cầu Phần Mềm
  Mặc dù việc nghiên cứu về các phương pháp và kỹ thuật sinh Test case tự động từ yêu cầu người dùng đã được quan tâm nhiều trên thế giới, nhưng ở Việt Nam các nghiên cứu và ứng dụng chỉ mới ở bước đầu. Thực vậy, công việc sinh Test case tự động từ yêu cầu người dùng một cách có hiệu quả trong quá trình kiểm thử là vấn đề cần thiết và bức xúc của các công ty sản xuất phần mềm cũng như các tổ chức thực hiện phát triển dự án phần mềm. Trong quá trình phát triển dự án phần mềm, thường công việc tạo ra các Test case từ yêu cầu người dùng do các Tester phụ trách. Nhưng không phải Tester nào viết các tài liệu Test case này cũng như nhau. Vì vậy trong các công ty phần mềm cũng như các tổ chức thực hiện phát triển các dự án phần mềm sẽ phát sinh một vấn đề là: Tester nào viết tài liệu Test case tốt, có hiệu quả thì chất lượng phần mềm sẽ tốt hơn những dự án có Test case tồi. Vậy tại sao chúng ta không đồng nhất hóa công việc viết Test case bằng các phương pháp và kỹ thuật tự động nhằm giảm bớt công sức và thời gian của các tester, làm cho chất lượng của Test case tốt hơn.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trương Anh Hoàng
  • Tác giả: Vũ Thị Đào
  • Số trang: 69
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2008
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1002797
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2017

Share This Page