Luận Văn Tốt Nghiệp Lao Động Là Người Tàn Tật - Lý Luận Và Thực Tiễn

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Thương Mại' started by quanh.bv, Oct 5, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Lao động là người tàn tật là một trong những lao động đặc thù trong cơ cấu thành phần lao động của nước ta hiện nay và được quy định trong Bộ luật Lao động năm 1994 sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006, 2007 từ Điều 125 đến Điều 128 nhằm bảo vệ những lợi ích hợp pháp cho họ khi tham gia vào quan hệ lao động. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới với sự quan tâm ngày càng cao của Đảng và Nhà nước thì người khuyết tật nói chung và lao động người tàn tật nói riêng đã khẳng định được vị trí của mình trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt là trong lao động. Họ đã từng bước khẳng định được vai trò của mình trong công cuộc xây dựng đất nước.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Luật thương mại
  • Giáo viên hướng dẫn: ThS. Diệp Thành Nguyên
  • Tác giả: Phan Hoài Vinh
  • Số trang: 69
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1h4WQUBGnujCv8_MLamCExwoqMFY_xXN4
   

Share This Page