Luận Án Tiến Sĩ Lập Biểu Thể Tích Thân, Cành, Ngọn Cho Một Số Loài Cây Khai Thác Phổ Biến Trong Rừng Tự Nhiên

Discussion in 'Chuyên Ngành Điều Tra Và Quy Hoạch Rừng' started by quanh.bv, Apr 14, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Lập Biểu Thể Tích Thân, Cành, Ngọn Cho Một Số Loài Cây Khai Thác Phổ Biến Trong Rừng Tự Nhiên Khu Vực Bắc Trung Bộ Việt Nam
  Bắc trung bộ là một trong những vùng còn hoạt động khai thác bình thường ở rừng tự nhiên hàng năm. Theo kế hoạch được phân bổ (Nguồn: thông báo 1481/BNN-TCLN ngày 6 tháng 5 năm 2013) riêng 3 tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Nghệ An được khai thác 21000m3 gỗ rừng tự nhiên năm 2013. Khi lập kế hoạch điều chế hoặc thiết kế khai thác rừng không chỉ cần số liệu trữ lượng (tổng thể tích các cây cá lẻ) mà quan trọng hơn, cần biết thể tích thân cây cũng như một số bộ phận chủ yếu từng cây cá lẻ thuộc đối tượng có thể cung cấp được. Để làm điều đó, thực tiễn luôn sử dụng các bảng tra lập sẵn gọi chung là “Biểu thể tích”.
  • Luận án tiến sĩ Lâm nghiệp
  • Chuyên ngành Điều tra và quy hoạch rừng
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Vũ Tiến Hinh
  • Tác giả: Phạm Thế Anh
  • Số trang: 175
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Lâm nghiệp 2014
  Link Download
  http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/2776
  https://drive.google.com/uc?id=1aGAV0sBgkFiQGfPyqSAyCa578uGMLv5A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page