Luận Văn Thạc Sĩ Lập Và Trình Bày Báo Cáo Kế Toán Tại Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Máy Tính' started by quanh.bv, May 6, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-5-6_16-51-21.png
  Chăm sóc sức khỏe cho con người là nhiệm vụ rất quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã rất chú trọng đến việc phát triển ngành y tế và việc chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gắn các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với các mục tiêu phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Ngành y tế phấn đấu với mục tiêu phát triển sự nghiệp Y tế Việt Nam theo hướng công bằng, hiệu quả và hiện đại; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng dân số góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kế toán
  • Người hướng dẫn: PGS. TS Phạm Thị Thu Thủy
  • Tác giả: Dương Vân Nga
  • Số trang: 150
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương mại 2020
  Link Download
  https://dlib.tmu.edu.vn/handle/123456789/12639
  https://drive.google.com/file/d/1BK3ouGdbCoPdcFiQ9VoVSEkOt7r5-4jj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page