Đề Tài Khoa Học Lịch Sử Phát Triển Khoa Học Hành Chính

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by nhandanglv123, Mar 9, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Lịch Sử Phát Triển Khoa Học Hành Chính
  Học viện HCQG là trung tâm đầu tiên và duy nhất hiện nay nghiên cứu và giảng dạy về khoa học hành chính - một môn khoa học hết sức mới mẻ ở Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, một bức tranh toàn cảnh về sự ra đời và phát triển của khoa học hành chính, về những mô hình lý thuyết và tác dụng của nó đối với thực tiễn vẫn đang là một lĩnh vực còn "bỏ ngỏ". Khoa Khoa học hành chính của Học viện HCQG ra đời năm 1995 có nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực chuyên ngành hành chính học.
  • Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học
  • Mã số: 99-98-142
  • Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị Vân Hạnh
  • Số trang: 100
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học Viện Hành Chính Quốc Gia 2004
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet/lich-su-phat-trien-khoa-hoc-hanh-chinh-5500.html
   

Share This Page