Luận Án Tiến Sĩ Liên Kết Giữa Cộng Đồng Khoa Học Và Doanh Nghiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Xã Hội Học' started by quanh.bv, Jan 8, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  Liên Kết Giữa Cộng Đồng Khoa Học Và Doanh Nghiệp (Nghiên Cứu Trường Hợp Viện Công Nghiệp Thực Phẩm Và Doanh Nghiệp Liên Kết Với Viện Công Nghiệp Thực Phẩm)
  Liên kết giữa cộng đồng khoa học và doanh nghiệp là một vấn đề quan trọng đối với các quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ yêu cầu các quốc gia phải có nhiều vốn tri thức để phát triển kinh tế-xã hội, các nước phát triển đã nhanh chóng xây dựng xã hội tri thức tạo nền tảng vững chắc để phát triển quốc gia. Vốn tri thức hình thành, phát triển có hệ thống và được lưu giữ nhiều nhất ở cộng đồng khoa học.
  • Luận án tiến sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Xã hội học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh
  • Tác giả: Nguyễn Việt Hòa
  • Số trang: 166
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2020
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=19335
  https://drive.google.com/uc?id=1_GkrbfsyFE9CWxhmMbJH1vQSw7K4sYmR
   

Share This Page