Luận Án Tiến Sĩ Luồng Đa Hàng Hóa Đa Chi Phí Tuyến Tính Tối Ưu Trên Mạng Hỗn Hợp Mở Rộng

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Máy Tính' started by quanh.bv, Apr 23, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-4-23_3-41-45.png
  - Một là, xây dựng mạng hỗn hợp mở rộng đa hàng hóa đa chi phí và luồng trên mạng hỗn hợp mở rộng đa hàng hóa đa chi phí nhằm mô hình hóa các bài toán trong thực tế chính xác và hiệu quả hơn.
  - Hai là, đề xuất mô hình và thuật toán giải quyết bài toán luồng cực đại, bài toán luồng cực đại đồng thời trên mạng hỗn hợp mở rộng đa hàng hóa đa chi phí.
  - Ba là, đề xuất mô hình và thuật toán giải quyết bài toán luồng cực đại, bài toán luồng cực đại đồng thời trên mạng hỗn hợp mở rộng đa hàng hóa đa chi phí với chi phí giới hạn.
  - Bốn là, đề xuất mô hình và thuật toán giải quyết bài toán luồng cực đại đồng thời trên mạng hỗn hợp mở rộng đa hàng hóa đa chi phí với chi phí cực tiểu.
  • Luận án tiến sĩ tin học
  • Chuyên ngành Khoa học máy tính
  • Hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến
  • Tác giả: Hồ Văn Hùng
  • Số trang: 177
  • Kiểu File: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 2022
  Link download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.3&view=41112
  https://drive.google.com/file/d/1czXNcpmqMLM_u5_WzivcB2GAgZPZWjXZ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page