Luận Án Tiến Sĩ Lưu Trữ Tài Liệu Truyền Miệng Qua Nghiên Cứu Hồi Ức Các Cựu Chiến Binh Trong Chiến Tranh Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Apr 20, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Lưu Trữ Tài Liệu Truyền Miệng Qua Nghiên Cứu Hồi Ức Các Cựu Chiến Binh Trong Chiến Tranh Việt Nam Giai Đoạn 1954-1975
  Thứ nhất: Đã luận giải được “tài liệu khẩu vấn” (Một loại hình tài liệu truyền miệng), đặc điểm, giá trị sử liệu và vai trò của nó đối với các lưu trữ, những hạn chế so với các tài liệu khác. Những vấn đề lý luận tuy mới chủ yếu dừng lại ở việc kế thừa từ các nghiên cứu nước ngoài nhưng việc vận dụng trong điều kiện Việt Nam là vô cùng cần thiết. Đây là kết quả quan trọng nhằm làm cơ sở cho việc xác định một loại hình tài liệu cần đưa vào trong các lưu trữ ở Việt Nam hiện nay. - Thứ hai, luận án đã hệ thống hóa lý thuyết về phương pháp thực hiện sưu tầm, xử lý, lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu khẩu vấn từ nước ngoài. Điều này cũng giúp bổ sung cho lý thuyết về lưu trữ của chúng ta hiện nay. Tuy quan điểm nghiên cứu và điều kiện của Việt Nam vẫn còn những những khác biệt, song những vấn đề này cần sớm được thực hiện áp dụng vào thực tiễn nước ta cho phù hợp với xu thế chung của thế giới. - Thứ ba, đánh giá được giá trị tài liệu khẩu vấn qua thực tế tiến hành phỏng vấn các nhân chứng là cựu chiến binh trong chiến tranh. Có thể nói, việc tiến hành thực nghiệm qua luận án đã cho thấy việc triển khai các dự án về tài liệu khẩu vấn ở Việt Nam hoàn toàn khả thi. Bên cạnh đó, giá trị sử liệu của tài liệu đã cho thấy việc đưa chúng vào trong các lưu trữ là cần thiết...
  • Luận án tiến sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đào Xuân Chúc TS. Nguyễn Liên Hương
  • Tác giả: Nguyễn Hồng Duy
  • Số trang: 212
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65793
  https://drive.google.com/uc?id=1vDbMjo8-9uCH3j5JpkZUkw1u0bVH4xyF
   

Share This Page