Đồ Án Tốt Nghiệp Lý Luận Của V.I.Lênin Về Chính Đảng Vô Sản Kiểu Mới Và Ý Nghĩa Của Nó Đối Với Công Cuộc Xây Dựng

Discussion in 'Chuyên Ngành Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học' started by admin, Sep 14, 2023.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-9-14_0-20-54.png
  Lý Luận Của V.I.Lênin Về Chính Đảng Vô Sản Kiểu Mới Và Ý Nghĩa Của Nó Đối Với Công Cuộc Xây Dựng Và Chỉnh Đốn Đảng Ở Việt Nam Hiện Nay
  V.I.Lênin lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân, người đã có công lao vô cùng to lớn đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đối với sự phát triển của C.Mác, Ph.Ăngghen về chính đảng của giai cấp công nhân và đã xây dựng nên lý luận về đảng kiểu mới của giai cấp công nhân trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc – giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản, giai cấp tư sản bộc lộ hoàn toàn sự phản động của nó. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản, giữa tư sản với nhân dân các nước thuộc địa trở nên gay gắt. Thời kỳ nổ ra cách mạng vô sản giành chính quyền về tay giai cấp công nhân đã chín muồi song các đảng của Quốc tế II, sau khi Ph.Ăngghen mất, không đủ sức mạnh, tư cách và uy tín lãnh đạo cách mạng vô sản. Nhiệm vụ cấp bách và nặng nề đặt ra lúc này là kế thừa, phát triển sáng tạo những tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen về Đảng Cộng sản nhằm khẳng định các nguyên lý về xây dựng đảng kiểu mới đủ sức lãnh đạo cách mạng vô sản giành thắng lợi.
  • Luận văn tốt nghiệp triết học
  • Chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học
  • Tác giả: Trần Thị Lâm
  • Hướng dẫn: Ths Vũ Minh Thành
  • 74 Trang
  • File PDF-TRUE
  • Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền 2015
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1TBztFA6_Fy0B5V187m7PJp6-n3-5wHhQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page