Luận Án Tiến Sĩ Lý Luận Và Thực Tiễn Bảo Hộ Đầu Tư Theo Các Hiệp Định Về Đầu Tư Của ASEAN Trong Giai Đoạn Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Quốc Tế' started by quanh.bv, Jan 9, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  Vào đầu những năm 90 của thế kỷ thứ 20, quá trình toàn cầu hóa kinh tế diễn ra với tốc độ nhanh chóng, các hoạt động đầu tư nước ngoài không ngừng tăng lên cả về quy mô và số lượng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã dần trở thành một trong những nhân tố chiến lược cho sự nghiệp phát triển kinh tế của các quốc gia và trở thành mục tiêu quan trọng của nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Tuy nhiên, khi tiến hành hoạt động đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải đối mặt với rất nhiều rủi ro như rủi ro kinh tế, rủi ro tài chính hay rủi ro chính trị.
  • Luận án tiến sĩ luật học
  • Chuyên ngành Luật quốc tế
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp
  • Tác giả: Nguyễn Quỳnh Anh
  • Số trang: 194
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Luật Hà Nội 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=36642
  https://drive.google.com/uc?id=1n_HvVbAEcNk2X-wb_9HB14xEUgJO4BVX
   

Share This Page