Luận Văn Thạc Sĩ Lý Thuyết Biểu Diễn Diễn Ngôn

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Sở Toán Học Cho Tin Học' started by nhandang123, Jan 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Lý Thuyết Biểu Diễn Diễn Ngôn
  Sự chi phối của ngữ cảnh trong ngôn ngữ tự nhiên là một hiện tượng thiên biến vạn hóa vô cùng phức tạp, khiến nhiều nhà ngôn ngữ về ngữ nghĩa dày công nghiên cứu. Trước đây, quan niệm về ngữ nghĩa chính tắc coi lý thuyết ngữ nghĩa là mối quan tâm cơ bản, khái niệm trọng tâm là thông tin chứ không phải sự thật, ý nghĩa của một câu không phải là các điều kiện sự thật mà là khả năng thay đổi thông tin. Khi các nhà nghiên cứu chú trọng vào sự phụ thuộc ngữ cảnh trong ngôn ngữ thì mô thức xử lý các bài toán ngữ nghĩa có sự thay đổi lớn, các lý thuyết ngữ nghĩa động được thiết kế đặc thù để làm việc với mối tương quan giữa phát ngôn và ngữ cảnh đã phản ánh được sự thay đổi đó. Tuy nhiên, quan hệ giữa thông tin và sự thật vẫn có vị trí tối quan trọng và là thành phần quyết định của tất cả các lý thuyết động.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Cơ sở toán học cho tin học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Minh Huyền
  • Tác giả: Vũ Thị Hương
  • Số trang: 82
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2014
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1057796
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 6, 2018

Share This Page