Luận Văn Thạc Sĩ Lý Thuyết Cực Trị Trong Tài Chính Và Bảo Hiểm

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán' started by nhandanglv123, May 30, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Lý Thuyết Cực Trị Trong Tài Chính Và Bảo Hiểm
  Luận văn được nghiên cứu bằng cách trình bày và tập hợp một số kết quả nghiên cứu, công trình khoa học của các tác giả nêu trên. Trong đó, tác giả cố gắng trình bày ngắn gọn lý thuyết EVT theo cả hướng cổ điển và hiện đại, với trọng tâm theo hướng phát triển hiện nay, đó là phương pháp thống kê dựa trên hai cuốn sách nêu trên. Từ đó, tác giả cũng lựa chọn hai ví dụ áp dụng của lý thuyết trong phân tích chỉ số giá cổ phiếu của hai hãng IBM và FORD. Qua đó, các nhà đầu tư có thể lựa chọn thời điểm đầu tư phù hợp với diễn biến của thị trường.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Hùng Thao
  • Tác giả: Trịnh Như Quỳnh
  • Số trang: 73
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2014
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74398
  https://drive.google.com/uc?id=1c6R4F-bCajTeGN1iLqpizzOv4bpjFQid
   

Share This Page