Luận Văn Thạc Sĩ Lý Thuyết Đáp Ứng Yêu Cầu Cổ Tức Và Bằng Chứng Thực Nghiệm Từ Các Doanh Nghiệp Niêm Yết

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by nhandanglv123, Jul 22, 2021 at 1:05 PM.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Lý Thuyết Đáp Ứng Yêu Cầu Cổ Tức Và Bằng Chứng Thực Nghiệm Từ Các Doanh Nghiệp Niêm Yết Trên Hose
  Lý thuyết đáp ứng yêu cầu cổ tức (A Catering Theory of Dividends) được đưa ra trong nghiên cứu của Malcolm Baker và Jeffrey Wurgler (2003). Theo đó, quyết định trả cổ tức của các công ty được thúc đẩy bởi nhu cầu của các nhà đầu tư thể hiện thông qua phần bù cổ tức: các nhà đầu tư sẽ đặt một phần bù trên giá cổ phiếu trả cổ tức (trả giá cao hơn cho cổ phiếu trả cổ tức) khi họ thích cổ tức và ngược lại. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm từ các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE cho thấy có phần bù cổ tức như kỳ vọng. Nghĩa là nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán TP. Hồ Chí Minh có xu hướng trả giá cao hơn cho cổ phiếu trả cổ tức. Xu hướng các doanh nghiệp quyết định trả cổ tức tăng. Tuy nhiên, do giá thị trường chứng khoán trong giai đoạn nghiên cứu giảm liên tục, nên phần bù cổ tức có xu hướng giảm theo thời gian (trái với mong đợi).
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  • Người hướng dẫn: TS Trần Thị Hải Lý
  • Tác giả: Mai Thị Thanh Trà
  • Số trang: 67
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2012
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1D4QNYHml9o10quiyJTyvWcRpfl7HlOt4
   

Share This Page