Luận Văn Thạc Sĩ Mạch Lạc Trong Văn Bản Và Việc Dạy Học Sinh Ở Nhà Trường Phổ Thông Viết Văn Mạch Lạc

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Ngôn Ngữ' started by quanh.bv, Sep 20, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-9-20_20-7-2.png
  Từ trước đến nay, kiến thức về ngữ pháp Việt Nam mà chúng ta cung cấp cho các em học sinh vẫn còn nhiều vấn đề chưa thống nhất: cấp một khác cấp hai, cấp hai khác cấp ba, bậc phổ thông khác bậc đại học, cụ thể về từ như từ đơn, từ ghép; về câu như việc xác định các thành phần câu và việc xác định câu đúng, câu sai thì lý thuyết đôi khi lại khác thực tiễn, v.v. Tất cả tạo nên một mớ bòng bong không sao gỡ được. Đến mức người ta phải thốt lên rằng “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”.
  • Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ
  • Chuyên ngành Lý luận ngôn ngữ
  • Người hướng dẫn: TS. Dư Ngọc Ngân
  • Tác giả: Phan Thị Ai
  • Số trang: 138
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 2004
  Link Download
  https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17444
  https://drive.google.com/file/d/1Dpw9vdvzP4AWZNQRsioVthnCY2pGDavm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page