Luận Văn Thạc Sĩ Máy Vectơ Tựa (Support Vector Machine-SVM) Và Ứng Dụng Trong Việc Xác Định Tham Số Độ Thấm

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 3, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Máy Vectơ Tựa (Support Vector Machine-SVM) Và Ứng Dụng Trong Việc Xác Định Tham Số Độ Thấm Trong Ngành Địa Chất
  Tìm hiểu tổng quan về máy vectơ tựa SVM, bài toán phân loại đa lớp, các chiến thuật trong bài toán phân lớp và mở rộng của máy vectơ tựa SVM (hay còn gọi là hồi quy SVM) dùng trong bài toán dự đoán. Trình bày về một số ứng dụng của SVM trong thực tiến được áp dụng dựa trên bài toán phân loại hai và nhiều lớp được triển khai trên phần mềm MatLab. Tìm hiểu máy “học” dùng hồi quy SVM để xác định thông tin về độ thấm – một thông số quan trọng trong bài toán mô phỏng vỉa dầu khí ngành địa chất thông qua các thông tin liên quan khác (tại những điểm đã biết thông tin cụ thể về độ thấm). Sau khi máy học, đưa ra thông tin về độ thấm tại những điểm cần dự báo. Đưa ra kết quả thực nghiệm đạt được.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TSKH. Phạm Huy Điển
  • Tác giả: Nguyễn Hoàng Dương
  • Số trang: 74
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2012
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1002908
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 31, 2017

Share This Page