Luận Án Tiến Sĩ Mô Hình Dân Chủ Xã Hội Ở Các Nước Bắc Âu Hiện Nay - Giá Trị Và Những Biến Đổi Chủ Yếu

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by admin, Mar 23, 2023.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-3-23_10-12-13.png
  Thuật ngữ <dân chủ= đã xuất hiện từ hàng ngàn năm nay, nhưng thái độ và quan niệm về dân chủ vẫn còn rất khác biệt. Thực tiễn sinh động của đời sống chính trị xã hội cũng như sự vận động của thế giới từ cổ đại đến đương đại đã không làm loài người cạn kiệt đi các ý tưởng về dân chủ. Dân chủ, vì vậy là khái niệm được tiếp cận đa nghĩa, đa chiều. "Trong khi lịch sử tư tưởng dân chủ chứa đựng nhiều câu chuyện hấp dẫn thì lịch sử các nền dân chủ lại nhiều chuyện khiến ta ngỡ ngàng" [12, tr.23]. Vì tính đa dạng của các mô hình và lý thuyết dân chủ nên không có con đường phát triển hay mô thức chung cho dân chủ, sự phát triển của dân chủ diễn ra là rất khác nhau ở từng quốc gia với những điều kiện lịch sử, văn hóa, truyền thống, mức độ phát triển kinh tế và xã hội riêng biệt. Hiện nay, lý thuyết dân chủ vẫn tiếp tục phát triển, nó góp phần làm sáng tỏ các thực tiễn chính trị đương đại và góp phần tìm ra các giải pháp cho những thách thức chính trị đương đại, mặc dù thực tiễn của dân chủ chưa bao giờ hoàn hảo, nhưng nó phát triển trên sự không hoàn hảo đó.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành chính trị học
  • Mã số: 62 31 02 01
  • Tác giả: Hồ Thị Nhâm
  • Hướng dẫn: Ngô Huy Đức, Nguyễn Thị Thanh Dung
  • 178 Trang
  • File PDF-TRUE
  • Học Viện Chính Trị Quốc Gia 2019
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/13tknvKEjbGS6Z4ZH2OYFrZJ7fk_CnZng
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page