Luận Văn Thạc Sĩ Mô Hình Dự Báo Phá Sản Cho Các Doanh Nghiệp Phi Tài Chính Tại Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by nhandanglv123, Jul 22, 2021 at 1:11 PM.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Mô Hình Dự Báo Phá Sản Cho Các Doanh Nghiệp Phi Tài Chính Tại Việt Nam
  Bài nghiên cứu này dựa vào nghiên cứu năm 2011 của nhóm tác giả Abbas, Qaiser và Rashid, Abdul (Đại học Quốc tế Islamic, Islamabad, Pakistan) về “Mô hình dự báo phá sản cho các doanh nghiệp phi tài chính ở Pakistan” để xác định các chỉ số tài chính có vai trò quan trọng trong dự báo phá sản cho các doanh nghiệp ở khu vực phi tài chính của Việt Nam dựa vào mẫu dữ liệu các công ty bị hủy niêm yết trong năm 2012 trên Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội với giai đoạn nghiên cứu từ năm 2008 đến năm 2011.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  • Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Uyên Uyên
  • Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thao
  • Số trang: 68
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2012
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1Ni9nqGEkrARwY8B2kPLCXFiYHifHHcqY
   

Share This Page