Luận Văn Thạc Sĩ Mô Hình Hoá Một Số Chỉ Tiêu Chất Lượng Môi Trường Khí Tại Khu Vực Hà Nội Bằng Phần Mềm UAM-V

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Môi Trường' started by quanh.bv, Nov 24, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Theo cách tiếp cận của quan điểm phát triển bền vững thì kinh tế, xã hội, môi trường luôn có mối quan hệ khăng khít với nhau. Bất kỳ một mặt nào thay đổi đều có những tác động tích cực hay tiêu cực đến 2 mặt còn lại. Vì vậy cần có sự phát triển hài hòa giữa các mặt. Hiện nay, các quốc gia trên thế giới đang chú trọng phát triển kinh tế nên sẽ có những tác động không nhỏ tới xã hội và môi trường. Các vấn đề ô nhiễm môi trường khí, nước và đất là một trong những vấn đề lớn cần quan tâm của những người thực hiện quy hoạch và quản lý môi trường.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành công nghệ môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trịnh Thành
  • Tác giả: Trần Thị Diêụ Hằng
  • Số trang: 103
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2004
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10753
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page