Luận Văn Thạc Sĩ Mô Hình Hóa Và Kiểm Chứng Hệ Thống Tệp Phân Tán Hadoop (HDFS) Bằng Cách Sử Dụng Các Tiến Trình

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin' started by nhandanglv123, Mar 20, 2024.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  upload_2024-3-20_11-21-45.png
  Hadoop là một khung tham chiếu mã nguồn mở phân tán dành cho các ứng dụng tính toán dữ liệu qui mô lớn [14, 15]. Lấy cảm hứng từ nghiên cứu của Google [6, 7], nó cung cấp mô hình lập trình MapReduce và hệ thống tệp phân tán Hadoop (Hadoop Distributed File System - HDFS). Hiện nay, nhiều công ty, như Amazon, AOL, Yahoo!, Facebook và New York Times [4, 5], đã sử dụng thành công Hadoop. HDFS [2, 3, 9], như là một khung tham chiếu của các ứng dụng Hadoop, cung cấp khả năng truy xuất thông lượng cao cho các dữ liệu của ứng dụng và thích hợp cho các ứng dụng có tập dữ liệu lớn. Dưới khung tham chiếu này, dữ liệu phân tán trên một số lượng lớn các máy có thể được xử lý một cách hiệu quả. Luận văn này được phát triển từ bài báo của PGS.TS.Phan Công Vinh [1]. Nội dung trong đề tài được tổ chức như sau. Trong Chương 1, sẽ giới thiệu về đề tài luận văn. Chương 2 sẽ mô tả về Hệ thống tệp phân tán Hadoop, và kiến thức nền tảng về CSP và PAT. Chúng ta sẽ mô hình hóa Hệ thống tệp phân tán Hadoop trong Chương 3. Trong Chương 4, chúng ta kiểm chứng mô hình Hệ thống tệp phân tán Hadoop. Cuối cùng, chúng ta cung cấp các nhận xét kết luận và hướng phát triển trong Chương 5.
  • Luận văn thạc sĩ tin học
  • Chuyên ngành Công nghệ thông tin
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Công Vinh
  • Tác giả: Lương Trường An
  • Số trang: 68
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nguyễn Tất Thành 2023
  Link Download
  https://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=41199
  https://drive.google.com/file/d/1dRfmGzOk4p7uj1_wX8o4XPDGz-rav26x
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page