Luận Văn Thạc Sĩ Mô Hình Phát Triển Khu Kinh Tế Việt Nam, Những Bài Học Kinh Nghiệm Từ Trung Quốc

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Sách Công' started by nhandanglv123, Jul 22, 2021 at 1:16 PM.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Mô Hình Phát Triển Khu Kinh Tế Việt Nam, Những Bài Học Kinh Nghiệm Từ Trung Quốc
  Các Khu kinh tế (KKT) đã có quá trình hình thành và phát triển lâu dài trên thế giới và góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các quốc gia thông qua các hoạt động thu hút FDI. tạo việc làm và thúc đẩy xuất khẩu. Tuy nhiên, cho đến nay sự thành công của các KKT trên thế giới là không đồng đều. Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới về KKT năm 2011. dựa trên chiến lược cạnh tranh thì các KKT được chia thành hai nhóm mô hình KKT, đó là mô hình KKT truyền thống với chiến lược cạnh tranh chủ yếu dựa trên các chính sách ưu đãi về tài khóa và chi phí lao động thấp. Mô hình này đã có những thành công nhất định trong giai đoạn đầu. tuy nhiên đã bộc lộ những hạn chế trong việc duy trì sự phát triển ổn định.
  • Luận văn thạc sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Chính sách công
  • Người hướng dẫn: TS Vũ Thành Tự Anh
  • Tác giả: Đặng Xuân Giang
  • Số trang: 69
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2012
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1a9bsjByRLLW19UmOkI0GVda3m1OhHUOz
   

Share This Page