Luận Văn Thạc Sĩ Mô Hình Quyền Đô Thị Của Một Số Nước Trên Thế Giới Và Giá Trị Tham Khảo Đổi Với Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by quanh.bv, Dec 6, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-12-6_14-7-5.png
  Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới, cùng với đà tăng trưởng kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế thì quá trình đô thị hóa cũng diễn ra nhanh chóng, đã tạo ra sự khác biệt về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội giữa đô thị và nông thôn. Theo đó, việc đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương đang đặt ra yêu cầu cần thiết phải làm rõ sự khác biệt giữa đô thị và nông thôn. Từ đó, xác định mô hình tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế hoạt động phù hợp đối với Chính quyền đô thị và Chính quyền nông thôn nhằm bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả quản lý của mỗi cấp chính quyền.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn: TS. Võ Thị Hoa
  • Tác giả: Vũ Văn Chúc
  • Số trang: 117
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2014
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2117
  https://drive.google.com/uc?id=1WJFrxuGPe-pj_Yx7L1hoczR7k9vKC6gp
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page