Luận Án Tiến Sĩ Mô Hình Và Giải Pháp Quản Lý Hệ Thống Giao Thông Công Cộng Thành Phố Hải Phòng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đô Thị Và Công Trình' started by quanh.bv, Mar 6, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  1. Hệ thống hóa lý luận về hệ thống giao thông công cộng và nội dung quản lý hệ thống GTCC.
  2. Đề xuất mô hình quản lý hệ thống GTCC phù hợp với thành phố Hải Phòng từ giai đoạn lập quy hoạch đến giai đoạn vận hành khai thác. Mô hình xác định các chức năng, chủ thể quản lý và các cấp độ thực hiện.
  3. Đề xuất 9 điểm tích hợp các phương thức vận tải hành khách công cộng có xem xét đến các yếu tố sử dụng đất, giao thông đô thị.
  4. Đề xuất một số giải pháp quản lý hệ thống giao thông công cộng tích hợp cho thành phố Hải phòng như: Hoàn thiện văn bản pháp lý; Bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích hệ thống GTCC phát triển; Giải pháp quản lý quy hoạch hệ thống GTCC tích hợp; Giải pháp quản lý vận hành khai thác hệ thống GTCC tích hợp; Sự tham gia của cộng đồng.
  • Luận án tiến sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS.KTS. Nguyễn Tố Lăng 2. PGS.TS. Đinh Văn Hiệp
  • Tác giả: Lê Thị Minh Huyền
  • Số trang: 213
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến trúc Hà Nội 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=36442
  https://drive.google.com/uc?id=102db6jGoKClqGeCPZ1CM7u4juBolAHDZ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page