Luận Văn Thạc Sĩ Mô Phỏng Các Bộ Lọc Quang Cấu Tạo Bởi Các Tấm Điện Môi Ứng Dụng Trong Quang Phổ Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Quang Học' started by nhandanglv123, May 7, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Mô Phỏng Các Bộ Lọc Quang Cấu Tạo Bởi Các Tấm Điện Môi Ứng Dụng Trong Quang Phổ Học
  Trình bày tổng quan lý thuyết cơ bản liên quan đến bộ lọc quang học. Nghiên cứu các bộ lọc băng quang đòi hỏi sự hiểu biết cơ bản về công nghệ màng mỏng và cấu trúc đa lớp. Hiệu suất của cấu trúc đa lớp được xác định bởi số lớp và chiết suất của các vật liệu khác nhau có ảnh hưởng đáng kể đến tính chất quang của bộ lọc. Giới thiệu tổng quan về phương pháp truyền ma trận (TMM), được sử dụng để phân tích và mô tả sự truyền sóng điện từ. Giới thiệu tổng quan về phần mềm và công nghệ đã được sử dụng để mô phỏng và chế tạo các bộ lọc quang học. Phần mềm là chương trình OpenFilters. Các công nghệ này được cải thiện bằng phương pháp Needle. Trình bày các kết quả thu được sau khi sử dụng phần mềm Openfilter và phương pháp Needle để tối qua các bộ lọc DBR và bộ lọc FP. Kết luận về các kết quả và nêu triển vọng cho việc chế tạo các bộ lọc quang học trong tương lai.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Quang học
  • Người hướng dẫn: TS. Mai Hồng Hạnh
  • Tác giả: Lê Thị Dung
  • Số trang: 55
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69602
  https://drive.google.com/uc?id=1_fPDHY0wCFZFiSWLHjhIrWWLzNGqlRO4
   

Share This Page