Luận Án Tiến Sĩ Mô Phỏng Cấu Trúc Và Cơ Tính Của Hệ Ôxit Al2O3, GeO2, SiO2

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Kỹ Thuật' started by quanh.bv, Feb 4, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  1. Khi nén ở áp suất cao, trong ba loại vật liệu ôxit Al2O3 vô định hình, GeO2 và SiO2 thủy tinh, các nguyên tử O sắp xếp có trật tự hơn, hình thành nên một số đám mầm tinh thể O có cấu trúc hcp và fcc. Số lượng các nguyên tử O tinh thể tăng lên theo áp suất nén.
  2. Trong các vật liệu Al2O3 vô định hình, GeO2 và SiO2 thủy tinh, số lượng liên kết chung cạnh và liên kết mặt tăng lên khi áp suất nén tăng. Sự tách đỉnh trong hàm phân bố xuyên tâm cặp gSi-Si(r) của SiO2 thủy tinh ở mật độ cao là do các nguyên tử Si liên kết với nhau thông qua liên kết chung cạnh và chung mặt. Sự xuất hiện của đỉnh mới thứ hai trong hàm phân bố xuyên tâm cặp gO-O(r) của SiO2 thủy tinh ở mật độ cao là do các nguyên tử O trong liên kết chung cạnh.
  • Luận án tiến sĩ Vật lý
  • Chuyên ngành Vật lý kỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lê Văn Vinh, TS. Nguyễn Thu Nhàn
  • Tác giả: Nguyễn Thu Giang
  • Số trang: 122
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=33953
  https://drive.google.com/uc?id=1vBa5Pjmc3ox1lEUL9E4gT23LUfkOXqsa
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page