Luận Án Tiến Sĩ Mô Phỏng Dao Động Của Tấm Và Ống Na Nô Đơn Lớp

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Học' started by quanh.bv, Dec 11, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luận án đã kế thừa và phát triển phương pháp phần tử hữu hạn thang nguyên tử với hàm thế năng điều hòa để tính toán tần số riêng và dạng dao động riêng của tấm và ống vật liệu na nô cấu trúc lục giác, đặc biệt là các vật liệu mới được phát hiện gần đây như: BN, SiC. 2) Dựa trên động năng của hệ, tác giả đã thiết lập được ma trận khối lượng tổng thể và đưa ra phương trình dao động tự do không cản cho các kết cấu na nô cấu trúc lục giác kể trên. Qua đó, luận án đã tính ra tần số dao động tự do, dạng dao động tự do của tấm và ống các bon, BN, SiC có xét tới ảnh hưởng của kích thước hình học, điều kiện biên và một số dạng khuyết tật.
  • Luận án tiến sĩ Cơ Học
  • Chuyên ngành Cơ Học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Minh Quý
  • Tác giả: Bùi Thanh Lâm
  • Số trang: 126
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách Khoa Hà Nội 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.11&view=32267
   

Share This Page