Luận Văn Thạc Sĩ Mở Rộng Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanh.bv, Jan 25, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-25_9-30-23.png
  Mở Rộng Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Krông Năng - Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk
  Sự hình thành, tồn tại và phát triển của ngân hàng thương mại gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hóa. Sự phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại đã tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hóa, ngược lại kinh tế hàng hóa phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao nhất của nền kinh tế thị trường thì ngân hàng thương mại cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh
  • Tác giả: Lê Thị Mỹ Linh
  • Số trang: 139
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2017
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47236
  https://drive.google.com/file/d/1dCLK94TfwkQ84kRlwn1BgZKd4aRH8hpq
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page