Luận Văn Thạc Sĩ Mở Rộng Cho Vay Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanh.bv, Sep 23, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-9-23_3-29-56.png
  Mở Rộng Cho Vay Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Phú Thọ
  Trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) là loại hình doanh nghiệp chiếm đa số và chủ yếu. DNVVN có vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế mỗi nước, kể cả các nước có trình độ phát triển cao. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa như hiện nay thì các nước đều chú ý hỗ trợ các DNVVN nhằm huy động tối đa các nguồn lực và hỗ trợ cho doanh nghiệp lớn, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Phát triển DNVVN là một nhiệm vụ quan trọng trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các DNVVN phát huy tính chủ động sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý, phát triển khoa học - công nghệ và nguồn lực.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  • Người hướng dẫn: TS. Hà Huy Tuấn
  • Tác giả: Đỗ Hồng Minh
  • Số trang: 110
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2020
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/14405
  https://drive.google.com/file/d/1JqkVijfRclFFdYZtHmB_ECjR0jxBSDAe
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page