Luận Văn Thạc Sĩ Mở Rộng Hoạt Động Tín Dụng Bán Lẻ Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Dec 24, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Mở Rộng Hoạt Động Tín Dụng Bán Lẻ Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Đông Hải Phòng
  Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2015 đã có nhiều điểm sáng tích cực nhƣ ổn định kinh tế vĩ mô đƣợc duy trì vững chắc, tăng trƣởng kinh tế phục hồi rõ nét và đồng đều, thị trƣờng tài chính có những chuyển biến tích cực, cân đối ngân sách đƣợc cải thiện. Khó khăn của của doanh nghiệp và hộ gia đình cũng giảm bớt. Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, trong năm 2015, hệ thống ngân hàng đã làm tƣơng đối tốt nhiệm vụ của mình, thúc đẩy các thành phần kinh tế bằng các biện pháp giảm lãi suất, cố gắng đẩy mạnh tăng trƣởng tín dụng hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình. Tuy nhiên, tốc độ tăng trƣởng tín dụng vẫn chƣa đƣợc nhƣ kỳ vọng.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái
  • Tác giả: Đỗ Hải Nam
  • Số trang: 101
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Hàng hải 2016
  Link Download
  http://lib.vimaru.edu.vn/WShowDetail.aspx?intItemID=28333
   

Share This Page