Luận Văn Thạc Sĩ Mở Rộng Tín Dụng Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanh.bv, Sep 23, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-9-23_2-51-20.png
  Mở Rộng Tín Dụng Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Tỉnh Thanh Hoá
  Những năm gần đây, hoạt động của doanh nghiệp đã có bước phát triển đột biến, góp phần giải phóng và phát triển sức sản xuất, huy động và phát huy nội lực vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần quyết định vào phục hồi và tăng trưởng kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như: Tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo.... Để có thể duy trì nhịp độ phát triển và tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho nền kinh tế thì doanh nghiệp đòi hỏi cần có nhiều hỗ trợ hơn nữa, trong đó yêu cầu về vốn là vấn đề thiết yếu nhất.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  • Người hướng dẫn: TS. Vũ Xuân Dũng
  • Tác giả: Trịnh Ngọc Liên
  • Số trang: 101
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2020
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/14610
  https://drive.google.com/file/d/16PMX4X9xvlapSi-UFs3QmVVIRMwXSwt9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page