Luận Văn Thạc Sĩ Mở Rộng Tín Dụng Hộ Gia Đình Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Bình Phước

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by nhandanglv123, Jul 22, 2021 at 1:34 PM.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Mở Rộng Tín Dụng Hộ Gia Đình Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Bình Phước
  Nông nghiệp là một ngành sản xuất vật chất quan trọng trong nền kinh tế quốc doanh của mọi quốc gia, Đặc biệt nó giữ một vai trò vị trí to lớn đối với quá trình phát triển một đất nước còn nghèo như nước ta.Một nước có diện tích đất nông nghiệp rất lớn và có hơn 70% dân số sống ở nông thôn. Đảng và nhà nước ta đã định hướng chiến lược phát triển đưa đất nước đến năm 2020 về cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để đạt được mục tiêu đó thì công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước là con đường tất yếu. Trong đó trọng tâm và tất yếu phải thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Thực tiễn và kinh nghiệm thành công về kinh tế ở nhiều nước cho thấy họ thường đi lên bằng con đường kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Huy Hoàng
  • Tác giả: Nguyễn Nghĩa
  • Số trang: 110
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2012
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1ltUamj0xyk8IinC57e5cs1nir3k9-97W
   

Share This Page