Luận Văn Thạc Sĩ Môđun Và Vành Giả QGP - Nội Xạ

Discussion in 'Chuyên Ngành Phương Pháp Toán Sơ Cấp' started by quanh.bv, May 14, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-5-14_14-30-34.png
  Trong một vài năm gần đây, một số tác giả đã quan tâm nghiên cứu các trường hợp tổng quát của lớp môđun p-nội xạ, gpnội xạ (xem [10, 13, 14]). Theo các tác giả, một môđun N được gọi là giả M-p-nội xạ nếu với mọi môđun con A của M, bất kỳ đơn cấu α ∶ A → N mở rộng được đến một đồng cấu M → N. Một môđun M được gọi là giả qp-nội xạ nếu M là giả M-p-nội xạ. Một R-môđun phải N được gọi là giả M-gp-nội xạ nếu với bất kỳ đồng cấu 0 ≠ α ∈ End(M), tồn tại n ∈ N sao cho α n ≠ 0 và mỗi đơn cấu từ α n (M) → N mở rộng tới một đồng cấu từ M → N.
  • Luận văn thạc sĩ toán học
  • Chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp
  • Người hướng dẫn: TS. Trương Công Quỳnh
  • Tác giả: Lê Thị Hạnh Vân
  • Số trang: 43
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2013
  Link Download
  http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1700
  https://drive.google.com/file/d/1vAans_OE0chqU7nuTvvCn1NRgCcmDOYr
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page