Luận Án Tiến Sĩ Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Sự Phát Triển Kinh Tế Trang Trại Và Quá Trình CNH, HĐH Nông Nghiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by seongochuong29592, Mar 11, 2021.

 1. [​IMG]
  Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Sự Phát Triển Kinh Tế Trang Trại Và Quá Trình CNH, HĐH Nông Nghiệp, Nông Thôn Ở Đồng Nai Hiện Nay
  Để thực hiện hiệu quả mối quan hệ biện chứng giữa sự phát triển kinh tế trang trại với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Đồng Nai, luận án đã đề xuất 4 phương hướng cơ bản. Cụ thể là: một là, nhận thức đúng đắn về mối quan hệ biện chứng giữa sự phát triển kinh tế trang trại với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; hai là, xây dựng hoàn thiện các chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp đảm bảo cho việc phát triển kinh tế trang trại gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; ba là, Phát huy mạnh mẽ những nhân tố tác động tích cực đến mối quan hệ giữa phát triển kinh tế trang trại với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở tỉnh Đồng Nai hiện nay. Luận án cũng đề xuất bốn giải pháp: một là, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý phát triển kinh tế trang trại gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Đồng Nai hiện nay; hai là, giải pháp mở rộng quy mô kinh tế trang trại gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; ba là, giải pháp phát triển kinh tế trang trại ổn định theo hướng sản xuất lớn đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; bốn là, giải pháp phát triển và ổn định thị trường nông sản ở tỉnh Đồng Nai.
  • Luận án tiến sĩ triết học
  • Chuyên ngành triết học
  • Mã số: 62.22.03.01
  • Tác giả: Trần Thị Chữ
  • Hướng dẫn: Pgs.ts. Nguyễn Thanh, Pgs.Ts. Lương Minh Cừ
  • 260 Trang
  • File PDF-TRUE
  • Trường ĐH KHXH&NV TPHCM 2020
  Link download
  http://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/5736
   
  Last edited by a moderator: Mar 11, 2021

Share This Page