Luận Án Tiến Sĩ Mối Quan Hệ Giữa Bảo Tồn Và Phát Triển Trong Phương Pháp Nghệ Thuật Của Chèo Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Sân Khấu' started by quanh.bv, Mar 11, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay là một đề tài mang tính lý luận. Trong cơ sở lý luận của đề tài này, NCS dựa vào phép biện chứng của triết học Mác để phân tích, giải quyết vấn đề mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay.
  Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, các nghệ sĩ Chèo đã cố gắng tìm tòi thử nghiệm để phát triển Chèo, giúp cho Chèo có thể đồng hành với dân tộc trong thời đại mới. Trong quá trình sáng tạo các vở Chèo mới, phải có sự kết hợp hài hoà giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo. Thực tế đã chứng minh, hiểu được mối quan hệ biện chứng giữa chúng và nghiên cứu sự phát triển Chèo trên cơ sở bảo tồn thừa kế các nguyên tắc cơ bản trong phương pháp nghệ thuật của Chèo truyền thống thì chắc chắn sẽ có những vở Chèo thực thụ.
  • Luận án tiến sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Đình Ngôn PGS. TS. Hà Thị Hoa
  • Tác giả: Nguyễn Thị Bích Ngoan
  • Số trang: 158
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=36713
  https://drive.google.com/uc?id=1hPijtjvlErm5xb8Bbx6yzHp4_UMsFa3N
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Mar 11, 2021

Share This Page