Luận Văn Thạc Sĩ Mối Quan Hệ Giữa Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Và Các Nhân Tố Kinh Tế Vĩ Mô Tại Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by nhandanglv123, Mar 1, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Mối Quan Hệ Giữa Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Và Các Nhân Tố Kinh Tế Vĩ Mô Tại Việt Nam
  Luật ĐTNN ban hành năm 1987, văn bản pháp lý quan trọng nhất chính thức hóa việc tiếp nhận ĐTNN tại Việt Nam kể từ quá trình đổi mới, thực hiện chính sách mở cửa, thu hút ĐTNN thì khu vực kinh tế có vốn ĐTNN ngày càng phát huy vai trò quan trọng và có những đóng góp đáng kể trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Mặt khác các yếu tố kinh tế vĩ mô – xã hội của Việt Nam cũng có tác động ngược lại đến việc thu hút FDI. Làm thế nào để thu hút FDI ngày càng hiệu quả, đồng thời hạn chế các tác động tiêu cực của thu hút FDI, cải thiện môi trường kinh tế vĩ mô vẫn đang là mục tiêu của các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  • Người hướng dẫn: TS. Phan Hiển Minh
  • Tác giả: Vũ Thị Vinh
  • Số trang: 69
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1ml1SktdMRATFbp8AL4Yqldg9yDxJXFiz
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page