Luận Án Tiến Sĩ Mối Quan Hệ Giữa Văn Hóa Tổ Chức, Sự Gắn Kết Với Công Việc Và Kết Quả Thực Hiện Công Việc

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Nhân Lực' started by quanh.bv, Mar 30, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Mối Quan Hệ Giữa Văn Hóa Tổ Chức, Sự Gắn Kết Với Công Việc Và Kết Quả Thực Hiện Công Việc Của Người Lao Động Trong Các Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Việt Nam
  Luận án đã kết hợp các lý thuyết về phát triển tổ chức dựa vào nguồn lực nội sinh, lý thuyết văn hóa tổ chức, sự gắn kết với công việc, kết quả thực hiện công việc để xây dựng và kiểm định mô hình phân tích mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức, sự gắn kết với công việc; và sự gắn kết với công việc với kết quả thực hiện công việc của người lao động trong các DN CNTT Việt Nam. Mô hình nghiên cứu được đề xuất thích hợp với bộ dữ liệu khảo sát; Các giả thuyết đề ra đã được chấp nhận.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị nhân lực
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Thúy Hương
  • Tác giả: Nguyễn Nam Hải
  • Số trang: 224
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc Dân 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=33008
   

Share This Page