Luận Văn Thạc Sĩ Mối Quan Hệ Giữa Văn Hóa Và Phát Triển Với Việc Bảo Tồn, Phát Huy Các Giá Trị Di Sản Văn Hóa Huế

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Jan 1, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-1_1-0-54.png
  Di sản văn hóa không chỉ là tài sản quý giá của các dân tộc, không chỉ có giá trị trong việc giáo dục tuyên truyền về truyền thống văn hóa, lịch sử mà còn thực sự là lợi thế lớn trong phát triển kinh tế xã hội. Kinh nghiệm từ các nước phát triển và ngay tại Việt Nam cho thấy, nếu biết kết hợp chặt chẽ và hài hòa giữa bảo tồn và khai thác các di sản văn hóa, lịch sử thì luôn luôn tạo ra được lợi thế cho sự phát triển, nhất là phát triển kinh tế xã hội của địa phương, và ngược lại, chính sự phát triển của kinh tế xã hội sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho việc quảng bá và bảo tồn các giá trị di sản văn hóa.
  • Luận văn thạc sĩ triết học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Văn Đính
  • Tác giả: Nguyễn Thị Ngân
  • Số trang: 128
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2015
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20732
  https://drive.google.com/file/d/17rIHmmkPfXoMze8BzdX41qMVKtBtiS7O
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page