Luận Văn Thạc Sĩ Môi Trường Đầu Tư Ở Tỉnh Hà Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Chính Trị' started by quanh.bv, Jan 15, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-1-15_1-45-52.png
  Trong bối cảnh hậu khủng hoảng, chiến lược của nhà đầu tư nhất là các nhà đầu tư nước ngoài đã có nhiều thay đổi. Với khả năng tài chính khó khăn, thị trường thu hẹp và rủi ro cao hơn do nền kinh tế thế giới vẫn còn dấu hiệu bất ổn, dòng vốn FDI toàn thế giới có xu hướng giảm đi so với giai đoạn trước khủng hoảng. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài giữa các quốc gia ngày càng gay gắt. Trong cuộc cạnh tranh này, môi trường đầu tư của quốc gia là điều kiện tiên quyết đối với quá trình thu hút và giải ngân vốn FDI. Một quốc gia chỉ có thể thu hút được nguồn vốn FDI khi quốc gia đó có môi trường đầu tư hấp dẫn.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Kinh tế chính trị
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Kim Thu
  • Tác giả: Nguyễn Thành Chung
  • Số trang: 122
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2017
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7868
  https://drive.google.com/uc?id=1ayJi8o12_uicK8wj5GI5JSWPPxuLCHjv
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page