Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Biện Pháp Cơ Bản Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Văn Long

Discussion in 'Tổ Chức & Quản Lý Vận Tải' started by quanh.bv, Dec 14, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nền kinh tế thị trường là một môi trường kinh doanh luôn vận động không ngừng, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi mình để thích ứng với nó. Các doanh nghiệp phải luôn tìm tòi, nghiên cứu những biện pháp, sử dụng những công cụ hữu hiệu để thích ứng với môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt này. Ngành dịch vụ vận tải chính là ngành có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.Và để tồn tại, đứng vững trên thị trường hay để cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác thì mỗi doanh nghiệp phải luôn tìm cách nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị mình. Như vậy, nâng cao hiệu quả kinh doanh là hoạt động cần thiết và cấp bách của các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Mai Khắc Thành
  • Tác giả: Mai Thị Nhung
  • Số trang: 67
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Hàng hải 2015
  Link Download
  http://lib.vimaru.edu.vn/wpDetail.aspx?Id=252
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page