Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Biện Pháp Cơ Bản Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Vinaship

Discussion in 'Tổ Chức & Quản Lý Vận Tải' started by quanh.bv, Dec 17, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải có vốn. Hiệu quả sử dụng vốn là một mục tiêu phấn đấu của các doanh nghiệp. Mỗi một doanh nghiệp khác nhau thì cần lượng vốn khác nhau. Để tối đa hóa lợi nhuận thì doanh nghiệp đưa ra những biện pháp để tổ chức quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả.Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn sẽ giúp ta thấy được hiệu quả hoạt động kinh doanh nói chung và quản lý sử dụng vốn nói riêng. Cũng như mọi doanh nghiệp khác trong cơ chế thị trường với sự cạnh tranh khốc liệt, công ty cổ phần vận tải biển Vinaship luôn đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn được đặt lên hàng đầu. Đề tài “Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship.” Đã đáp ứng được tính cấp thiết và có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Công Xưởng
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Thúy
  • Số trang: 88
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Hàng hải 2015
  Link Download
  http://lib.vimaru.edu.vn/wpDetail.aspx?Id=272
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page