Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Biện Pháp Cơ Bản Tăng Lợi Nhuận Của Cảng Nam Hải-Gemadept

Discussion in 'Tổ Chức & Quản Lý Vận Tải' started by quanh.bv, Dec 13, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong điều kiện nền kinh tế hội nhập và phát triển hiện nay có thể thấy ở bất cứ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào cũng quan tâm đến doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Đây là ba chỉ tiêu quan trọng hàng đầu trong quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, là thước đo trình độ phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung. Song tất cả đều thể hiện một mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp đó là lợi nhuận và tối đa hóa lợi nhuận.
  Phấn đấu để có lợi nhuận và tối đa hóa lợi nhuận là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nó có tính chất quyết định tới sự sống còn và phát triển của mọi doanh nghiệp. Vì vậy việc nghiên cứu tìm hiểu nguồn gốc, các nhân tố ảnh hưởng và các giải pháp nhằm làm tăng lợi nhuận đối với doanh nghiệp là hết sức cần thiết.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Sơn
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn
  • Số trang: 76
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Hàng hải 2014
  Link Download
  http://lib.vimaru.edu.vn/WShowDetail.aspx?intItemID=23402
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page